Select

Widgets

Colonial Frontier Massacres in Australia, 1788-1930

By Marek Tomalik on 9 listopada 2023

Dane podaję za University Newcastle, Australia, źródło >>>

Poniższe statystyki odnoszą się do masakr granicznych, w których uczestniczyło tylko 6 lub więcej osób i mogą ulec zmianie w miarę udostępniania większej ilości informacji. Inne czynniki wpływają na historię populacji Aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa, takie jak choroby, utrata ziemi, uprowadzenia dzieci, kontrola przemieszczania się i łączny wpływ na społeczność.

Wszystkie dane są ostrożnymi szacunkami. Statystyki te mają charakter orientacyjny i stanowią minimalne szacunki oparte wyłącznie na danych zebranych w ramach tego projektu i nie stanowią szacunków dotyczących pełnego zakresu masakr granicznych. Jest prawdopodobne, że doszło do większej liczby masakr na pograniczu, niż zgłoszono i odnotowano i na które możemy znaleźć dowody. Masakry na pograniczu często były tuszowane i chociaż uwzględniamy jedynie masakry z pewnymi dowodami potwierdzającymi, szczegóły relacji mogą się różnić i być nieprecyzyjne. Przyszłe badania mogą ujawnić więcej informacji.

Kolonie z biegiem czasu zmieniały swoje granice, w związku z czym obecne państwa lub ich części mogły w czasie masakry znajdować się w innej kolonii.

MASAKRY:

Wszystkie masakry 431

Masakry Aborygenów lub mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa 416

Masakry Kolonistów 13

Masakry innych 2

Masakry Aborygenów lub mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa dokonane przez Kolonistów 407

Masakry kolonistów dokonywane przez Aborygenów lub mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa 13

Masakry Aborygenów lub mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa dokonane przez Aborygenów lub mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa

(Uwzględniono je jako bezpośrednio związane z konfliktem granicznym, natomiast nie uwzględniono innych konfliktów tubylczych.) 6

OFIARY MASAKRY NA POGRANICZU KOLONIALNYM

Łączna liczba ofiar masakr granicznych 11396

Aborygeni lub mieszkańcy wysp w Cieśninie Torresa, ofiary masakr dokonanych przez Kolonistów 11061

Koloniści ofiarami masakr dokonanych przez Aborygenów lub mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa 159

Aborygeni lub mieszkańcy wysp w Cieśninie Torresa, ofiary masakr granicznych dokonanych przez Aborygenów, mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa lub innych

(Uwzględniono je jako bezpośrednio związane z konfliktem granicznym, natomiast nie uwzględniono innych konfliktów tubylczych.) 139

Koloniści ofiarami masakr granicznych dokonanych przez Kolonistów lub Innych

(Inne konflikty i zbrodnie wśród kolonistów w dobrze ugruntowanych osadach nie są uwzględnione, ponieważ nie są bezpośrednio związane z granicą.) 0

Inne ofiary masakr granicznych popełnionych przez Aborygenów, mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa lub Kolonistów 13

INNE STATYSTYKI

Maksymalna liczba ofiar w jednej masakrze na granicy 300

Slaughterhouse Creek, rzeka Gwydir (potwierdzenie jednej gwiazdki) i Thouringowa Waterhole, rzeka Bulloo, Bullawarra, Thargomindah (potwierdzenie dwóch gwiazdek) mają po 300 ofiar. Masakry, w których zginęło najwięcej osób i które można potwierdzić na poziomie trzy (tzn. najbardziej pewne), to Skull Hole, Mistake Creek, Forsyth Ranges i Arafura Station, a każda z nich dotyczy szacunkowo 200 ofiar.

Maksymalna liczba kolonistów zabitych podczas masakry granicznej 26

To jest masakra „Marii”, Coorong.

Masakry graniczne przed 1860 rokiem 206

Masakry przed 1860 rokiem miały miejsce głównie w południowej części Australii.

Masakry graniczne od 1860 do 225

Masakry po 1860 roku miały miejsce głównie w północnej części Australii.

Przeciętne ofiary masakr granicznych przed 1860 rokiem 23

Masakry przed 1860 rokiem miały miejsce głównie w południowej części Australii.

Przeciętne ofiary masakr granicznych od 1860 r. do 30

Masakry po 1860 roku miały miejsce głównie w północnej części Australii.

Grupy masakr 21

Grupy masakr (np. ekspedycja jedzie przez dłuższy czas, dokonując masakr w różnych miejscach) miały na celu wytępienie całej grupy ludzi z danego obszaru.

Zobacz wprowadzenie i grupy.

Grupy masakr Na grupę masakr wchodziły 62 masakry.

Zobacz wprowadzenie i grupy.

Przeciętne ofiary grup masakr 40

Zobacz wprowadzenie i grupy.

Masakry graniczne z udziałem agentów państwa w ataku 217 lub 50%

„Agenci państwowi” obejmują: policję graniczną, komisarza ds. ziemi koronnej, odkrywców, policję polową, żołnierzy piechoty, urzędników rządowych, wojsko, policję konną, policję tubylczą, aborygeńskich tropicieli, policję i żołnierzy.

Ofiary zabite w masakrach granicznych z udziałem agentów państwa w ataku 5481 lub 48%

„Agenci państwowi” obejmują: policję graniczną, komisarza ds. ziemi koronnej, odkrywców, policję polową, żołnierzy piechoty, urzędników rządowych, wojsko, policję konną, policję tubylczą, aborygeńskich tropicieli, policję i żołnierzy.

Masakry graniczne z udziałem cywilnych napastników 282 lub 65%

„Cywile” obejmują: Aborygenów, hodowców hutników, menedżerów, cudzoziemców, osadników, pasterzy, hodowców, hodowców/poganiaczy, wielorybników/łowców fok , Wojownik(ci), Marynarz(e), Skazani(e), Sługa(ci), Japoński(e) perły, Chiński górnik(e), Robotnik kontraktowy(e), Mieszkaniec(cy) z Cieśniny Torrese’a, Makassan, Nadzorca( Aborygeni, Asystenci Aborygenów, Przewodniki Aborygenów, Pasterze, Górnicy i Strażnicy/Ochotnicy.

Ofiary zabite w masakrach granicznych z udziałem cywilnych napastników 8073 lub 71%

„Cywile” obejmują: Aborygenów, hodowców hutników, menedżerów, cudzoziemców, osadników, pasterzy, hodowców, hodowców/poganiaczy, wielorybników/łowców fok , Wojownik(ci), Marynarz(e), Skazani(e), Sługa(ci), Japoński(e) perły, Chiński górnik(e), Robotnik kontraktowy(e), Mieszkaniec(cy) z Cieśniny Torrese’a, Makassan, Nadzorca( Aborygeni, Asystenci Aborygenów, Przewodniki Aborygenów, Pasterze, Górnicy i Strażnicy/Ochotnicy.

Masakry graniczne, w których nie określono rodzaju kolonisty 23 lub 5%.

Ofiary zabite w masakrach granicznych, w których nie określono rodzaju kolonisty 410 lub 4%.

Masakry graniczne z udziałem Aborygenów lub atakujących mieszkańców Cieśniny Torresa 21 lub 5%.

Ofiary zabite w masakrach granicznych z udziałem Aborygenów lub napastników z wysp w Cieśninie Torresa 299, czyli 3%.

Loading